همهمذهبیایرانطبیعت هنرانسانپوسترورزشیحیواناتطنزسينمامعماریکشورهاوسائل نقلیهحوادثسیاسیکاریکاتورترولمتفرقه

همسران غیر قانونی و غیر رسمی ( گوگوش و ... )

 
عملیات
میزان امتیاز‌ : ۲
 
۰


  • عکس دختر گوگوش که دحتر محمد رضا پالانی و خطای او هست را دارم اما چون حجم پایین دارد عکس تیوب آن را قبول نکرد . فرح دیبا همسر سوم و رسمی محمد رضا بود . گوگوش همسر ... ؟
  • شناخت عارفان 17 مهر 1392
  • 5 644 ۲ | ۰
  • سیاسی | انسان | زن | مرد
  • محمد رضا | گوگوش | همسر چندم ؟ | خطای محمد رضا
برای ثبت نظر و استفاده کامل از امکانات سایت به اکانت خود وارد شوید یا ثبت نام کنید
شناخت عارفان  | 17 مهر 1392 ۰  
چند دهه قبل از این ؛ زندانی سیاسی حکومت آمریکایی اسراییلی پالانی بودم . زندانیان سیاسی تعریف می کردند که هر خانمی در تهران مدیر دبیرستان دخترانه رضا شاه کبیر می شد اگر تعدادی از دختران این مدرسه را به دربار برای محمد رضا می فرستاد بعد ها به مقام وزیر مشاور ارتقاء پیدا می کرد . دیبا هم که بی پدر بود و نظرات و عقاید چپی و کمونیستی داشت عموی او خرج تحصیل وی را می داد . فقیر بود . برای کسب در آمد خود فروشی هم می کرد و به حصارک کرج برای خود فروشی و از اون جا به دربار راه یافت و بعد از بهره برداری محمد رضا به او پیشنهاد ازدواج داده شد . این دختر بی پدر و فقیر از خدا خواست و بسیار خوشحال شد که بعد از کثافت کاری با خاندان ذلیل سلطنت ازدواج کند و برای خالی کردن جیب محمد رضا با شوهر خواهرخود اشرف مسابقه گذاشته بودند . برای غارت اموال مردم بنیاد خیریه فرح پهلوی را راه اندازی کرد و مانند رضا خان باج می گرفت . در جشن های 2500 ساله شاهنشاهی و جشن 50 سال سلطنت پالانی ملت ایران را از نظر اقتصادی غارت نمود که موقع فرار از ایران 384 ععدد چمدان از اموال دربار و ملت را به غارت برد درست شبیه اشرف و ... شاه ایران .
در حال ارسال .....
شناخت عارفان  | 17 مهر 1392 ۰  

شناخت عارفان:
چند دهه قبل از این ؛ زندانی سیاسی حکومت آمریکایی اسراییلی پالانی بودم . زندانیان سیاسی تعریف می کردند که هر خانمی در تهران مدیر دبیرستان دخترانه رضا شاه کبیر می شد اگر تعدادی از دختران این مدرسه را به دربار برای محمد رضا می فرستاد بعد ها به مقام وزیر مشاور ارتقاء پیدا می کرد . دیبا هم که بی پدر بود و نظرات و عقاید چپی و کمونیستی داشت عموی او خرج تحصیل وی را می داد . فقیر بود . برای کسب در آمد خود فروشی هم می کرد و به حصارک کرج برای خود فروشی و از اون جا به دربار راه یافت و بعد از بهره برداری محمد رضا به او پیشنهاد ازدواج داده شد . این دختر بی پدر و فقیر از خدا خواست و بسیار خوشحال شد که بعد از کثافت کاری با خاندان ذلیل سلطنت ازدواج کند و برای خالی کردن جیب محمد رضا با شوهر خواهرخود اشرف مسابقه گذاشته بودند . برای غارت اموال مردم بنیاد خیریه فرح پهلوی را راه اندازی کرد و مانند رضا خان باج می گرفت . در جشن های 2500 ساله شاهنشاهی و جشن 50 سال سلطنت پالانی ملت ایران را از نظر اقتصادی غارت نمود که موقع فرار از ایران 384 ععدد چمدان از اموال دربار و ملت را به غارت برد درست شبیه اشرف و ... شاه ایران .

سوال : دیبا و پالانی هر کدام جداگانه و غیر رسمی چند تا همسر ... ؟ کار های خوش گذرانی و کثافت کاری محمد رضا کمتر از شاه قاجار و حرمسرا نبود اما کمی مخفیانه تر از شاه قاجار . حالا آخرین شاخ ایران را نام ببرید .
در حال ارسال .....
شناخت عارفان  | 17 مهر 1392 ۰  

شناخت عارفان:

شناخت عارفان:
چند دهه قبل از این ؛ زندانی سیاسی حکومت آمریکایی اسراییلی پالانی بودم . زندانیان سیاسی تعریف می کردند که هر خانمی در تهران مدیر دبیرستان دخترانه رضا شاه کبیر می شد اگر تعدادی از دختران این مدرسه را به دربار برای محمد رضا می فرستاد بعد ها به مقام وزیر مشاور ارتقاء پیدا می کرد . دیبا هم که بی پدر بود و نظرات و عقاید چپی و کمونیستی داشت عموی او خرج تحصیل وی را می داد . فقیر بود . برای کسب در آمد خود فروشی هم می کرد و به حصارک کرج برای خود فروشی و از اون جا به دربار راه یافت و بعد از بهره برداری محمد رضا به او پیشنهاد ازدواج داده شد . این دختر بی پدر و فقیر از خدا خواست و بسیار خوشحال شد که بعد از کثافت کاری با خاندان ذلیل سلطنت ازدواج کند و برای خالی کردن جیب محمد رضا با شوهر خواهرخود اشرف مسابقه گذاشته بودند . برای غارت اموال مردم بنیاد خیریه فرح پهلوی را راه اندازی کرد و مانند رضا خان باج می گرفت . در جشن های 2500 ساله شاهنشاهی و جشن 50 سال سلطنت پالانی ملت ایران را از نظر اقتصادی غارت نمود که موقع فرار از ایران 384 ععدد چمدان از اموال دربار و ملت را به غارت برد درست شبیه اشرف و ... شاه ایران .

سوال دیبا و پالانی هر کدام جداگانه و غیر رسمی چند تا همسر ... ؟ کار های خوش گذرانی و کثافت کاری محمد رضا کمتر از شاه قاجار و حرمسرا نبود اما کمی مخفیانه تر از شاه قاجار . حالا آخرین شاخ ایران را نام ببرید .

اگر در گوگل جستجو نمایید خانمی را که هم دختر گوگوش و هم دختر محمد رضا پهلوی هست را می یابید .
در حال ارسال .....
7286546 | 17 مهر 1392 ۰  
وقتی یک عکس از ملاقات شاه ایران با رییس جمهور آمریک منتشر شد امام خمینی عکس را دیدند خیلی متاسف شدند و فرمودند : یعنی مثلا تو شام مملکت هستی باید این قدر خوار و ذلیل باشی در مقابل آمریکا و رییس جمهور آمریکا . برای مردم کشور شاه بود و حکومت می کرد و در مقابل رییس جمهور آمریکا خوار و ذلیل و تسلیم بود به طوری که از عکس اون ها می توان فهمید که ذلیل هست و حکومت آمریکا اربابش هست .
در حال ارسال .....
شناخت عارفان  | 17 مهر 1392 ۰   ۰

7286546:
وقتی یک عکس از ملاقات شاه ایران با رییس جمهور آمریک منتشر شد امام خمینی عکس را دیدند خیلی متاسف شدند و فرمودند یعنی مثلا تو شام مملکت هستی باید این قدر خوار و ذلیل باشی در مقابل آمریکا و رییس جمهور آمریکا . برای مردم کشور شاه بود و حکومت می کرد و در مقابل رییس جمهور آمریکا خوار و ذلیل و تسلیم بود به طوری که از عکس اون ها می توان فهمید که ذلیل هست و حکومت آمریکا اربابش هست .

بله ده ها کتاب در باره فساد و انحراف داخلی حکومت پهلوی هست از جمله کتاب ؛ ( ظهور و سقوط پهلوی ) که نوشته ارتشبد حسین فردوست از دوستان پهلوی هست . فساد داخلی خاندان ذلیل سلطنت را نشان می دهد برای نسل جوان ما که کمتر اطلاع دارند بسیار مفید است .
در حال ارسال .....